Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w Penta skierowana jest do wszystkich pracowników firmy i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Założeniem firmy jest stworzenie bezpiecznego systemu pracy poprzez:
zapewnienie i utrzymanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
spełnianie oczekiwań Klienta w zakresie bezpieczeństwa na rzecz wykonywanych usług,
zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników oraz osób współpracujących poprzez ich ciągłe szkolenie.

Głównym celem ustalonej polityki w Firmy PENTA jest dalsze unikanie wypadków przy pracy (brak odnotowanych wypadków śmiertelnych oraz o trwałym uszczerbku dla zdrowia) oraz utrzymanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.