Dantysk

Informacje dodatkowe

Obszar: Rynek offshore
Klient: Econ GmbH
Prace zakończone: 2014
Zakres prac: prace remontowe

Morska farma wiatrowa o mocy 288 MW jest jedną z największych farm wiatrowych

Firma PENTA prowadziła prace wykończeniowe na tym projekcie.