FSO (Floating, Storage and Offloading) project – tanker (Classified data)

Informacje dodatkowe

Obszar: Rynek offshore
Klient: Dane poufne
Prace zakończone: 2017
Zakres prac: prace wykończeniowe

PENTA brała udział w projekcie FSO.

Całkowity budżet wynosił ponad 50 000 roboczogodzin. Część prac została wykonana w Stoczni Remontowej.

Tankowiec przeszedł całkowitą przemianę. W wyniku Główny pokład został zmieniony.

Firma PENTA prowadziła prace wykończeniowe. Prace zakończono w 2017 roku.