Jakość

System jakości

Wykonywanie prac zaprojektowanych na podstawie norm budowlanych/morskich jest objęte systemem jakości, który obejmuje kontrolę bieżącą realizacji prac i nadzorowanie jakości celem dostarczenia usługi zgodnej z zamówieniem.

Kontrola jakości prac prowadzona jest zgodnie z wymogami normy ISO 9001: prace przedstawiane są do odbioru Klientowi dopiero po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości.

Propagujemy zasadę „wykonać dobrze za pierwszym razem.”

Zapewniamy, że wszystkie prowadzone przez nas procesy są monitorowane, doskonalone i przystosowywane do zmieniających się warunków technologicznych oraz wymagań Klientów. Wysokie standardy jakościowe naszej działalności wyrażają się również poprzez ciągłą troskę o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników.