PRACOWNIA Andiografii Zabiegowej

Informacje dodatkowe

Obszar: Rynek budowlany
Klient: Copernicus Siemens
Termin zakończenia: 2014
Zakres prac: Przebudowa obiektu w systemie zaprojektuj – wybuduj wraz z wyposażeniem w sprzęt i dostawą aparatu rentgenowskiego Artis Cee Ceiling firmy Siemens (zamówienie publiczne)