PRACOWNIA Andiografii Zabiegowej

Informacje dodatkowe

Obszar: Rynek budowlany
Klient: Copernicus Siemens
Termin zakończenia: 2014
Zakres prac: Przebudowa obiektu w systemie zaprojektuj – wybuduj wraz z wyposażeniem w sprzęt i dostawą aparatu rentgenowskiego Artis Cee Ceiling firmy Siemens (zamówienie publiczne)

Opis projektu:

W okresie 08.2014-12.2014 miała miejsce realizacja adaptacji pomieszczeń Pracowni Radilogii Zabiegowej w systemie zaprojektuj-wybuduj wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego Artis Zee Ceiling firmy Siemens.
Zakres prac obejmował część budowlaną, wyposażenie w sprzęt i meble oraz następujące instalacje: sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, elektrycznej i teletechnicznej.
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z osłonami stałymi przeciw promieniowaniu x oraz wszystkimi uzgodnieniami.
Projekt zrealizowany zgodnie z wymogami zamówień publicznych dofinansowanych ze środków unijnych.

Galeria: